Sunday, 3 September 2017

6a MRRoLa 6a MRRo okazos je 24a, dimanĉo, septembro, 2017.Elektu la Esperanto-kanalonTempo: 20.00 horoj UTC

Loko: scoutlink,net http://scoutlink.net

No comments:

Post a Comment

Skoltoj el Hong-Kong-o

La konkurso okazis en Hong-kong-o